0 Sandnset Sjstad 0
   
 

 
Lediga tomter etapp 2
     
 Fastighetsbeteckning:  Storlek:  
 Tomt nr 17  1 160m²  
 Tomt nr 31  867  
     
 Planbestämmelser

 

 
  Sandnset Sjstad  
35